Co to jest dom maklerski

Dodano dnia: 12-04-2012, Odpowiadające tagi: kupno, transakcje, inwestycje

Chcielibyśmy omówić tutaj pojecie silnie powiązane z działalnością giełdy, a mianowicie dom maklerski. Tak więc, dom maklerski, znany także pod pojęciem biura maklerskiego, jest członkiem giełdy papierów wartościowych. Mówiąc najogólniej, jest to zazwyczaj powiązana z konkretnym bankiem instytucja umożliwiająca przeprowadzanie transakcji kupna jak też sprzedaży akcji, obligacji i innych papierów wartościowych.

Należy tutaj podkreślić, że klienci domu maklerskiego mają możliwość założenia rachunku inwestycyjnego gromadzącego informacje o stanie aktywów (środki pieniężne jak też papiery wartościowe). Biuro maklerskie wykonuje transakcje kupna i sprzedaży na zlecenie klienta. Będąc bardziej precyzyjnym, dokonują tego zatrudnieni w instytucji maklerzy. Powinni oni posiadać upoważnienie do dokonywania czynności na giełdzie. Przy okazji tego tematu, należy przytoczyć jeszcze jedno pojęcie. Afiliant, bo o nim mowa, to szczególny rodzaj domu maklerskiego, które nie posiada członkowstwa na giełdzie. W związku z tym, podczas składania swoich dyspozycji kupna czy też sprzedaży, korzystać musi z pośrednictwa instytucji będącej członkiem giełdy.

ortopeda warszawa

Zwróć uwagę:

Giełda – jak zarabiać


Wiele osób zastanawia się, jaka jest najlepsza metoda na powieszanie swoich zasobów finansowych. Pieniądze ulokować można w banku na lokacie czy też trzymać je na otwartym koncie oszczędnościowym. Chociaż to bezpieczne sposoby na oszczędzanie, zyski, jakie możemy uzyskać są niewiele większe niż poziom inflacji. Dlatego ...

Legendy giełdy – Warren Buffet


Myśląc o giełdzie, wielu z nas przychodzi na myśl osoba Warrena Buffeta. Nic w tym dziwnego, to prawdziwa legenda inwestowania, więc warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego amerykańskiego przedsiębiorcy.

Wspomniany inwestor urodził się w tysiąc dziewięćset trzydziestym roku w miejscowości Omaha. Nikt ...

Akcje – podstawowe informacje


Przyjrzyjmy się bliżej pojęciu, jakim są akcje. Powinien zgłębić je każdy inwestor grający na giełdzie. Okazuje się, że pod pojęciem „akcje” kryje się kilka znaczeń, w związku z czym chcielibyśmy przybliżyć tutaj najważniejsze z nich.

Po pierwsze, akcje stanowią część zakładowego kapitału spółki ...
Copyright timeprofit.pl